Garantievoorwaarden

Wheels Electric Mobility biedt 2 jaar garantie op fabricagefouten. De factuur die u krijgt bij de aankoop telt als het garantiebewijs, waarbij de factuurdatum de ingangsdatum is van de garantieperiode. Wanneer u beroep wenst te doen op de garantie zal Wheels Electric Mobility u vragen om het defecte product in de originele verpakking terug te sturen of binnen te brengen in de showroom.

Wheels Electric Mobility zal in eerste instantie het product repareren in eigen atelier. Indien nodig wordt er een externe reparateur ingeschakeld of wordt een nieuw toestel voorzien.

Let wel:

De garantie geldt niet voor onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals de banden, de remblokken en de lagers. De klant heeft bovendien ook geen recht op garantie wanneer een van onderstaande zaken wordt vastgesteld:

  • De schade is veroorzaakt door eigen toedoen, zoals waterschade, valschade, drukschade, stootschade en schade na stunten, of door incorrect gebruik van het product.
  • Er is zelf geprobeerd het product te openen of te repareren.
  • Er zijn onderdelen veranderd of toegevoegd door de klant.
  • De schade is veroorzaakt door gebrekkig onderhoud.

Ondanks de zorg die wij besteden aan het behandelen en verpakken van het product kan een product toch beschadigd of defect zijn. Als de verpakking aan de buitenkant beschadigd is (door transport) is het heel belangrijk om dat aan de transporteur te melden bij ontvangst, of het pakket te weigeren. Voor alle klachten wat betreft beschadigingen, defecten, vertragingen bij levering, neem je zo snel mogelijk contact op met Wheels Electric Mobility door een e-mail te sturen naar info@wheels-em.be. Voeg daarbij foto's en alle nodige extra informatie toe. We helpen u zo snel mogelijk verder.